Нашите услуги

Заверени преводи

Превод и заверка от немски на български и от български на немски

Заверени преводи са днес част от нашия живот. Международно все по-често се налагат правни мерки. За всяко ведомство е необходим превод и много често заверка.

 • Желаете да се ожените/омъжите за българка/българин? В такъв случай Ви е необходим превод със заверка на Удостоверението за раждане, заверен превод на Удостоверението за сключване на брак с чужденец, евентуално трябва да се преведе и завери бракоразводно дело от български.
 • Или вече сте сключили граждански брак и Ви е необходим заверен превод на Удостоверението за граждански брак/Извлечение от регистъра на фамилната книга за службите в България?
 • Желаете ли да Ви се пресметне трудовия стаж от България? В такъв случай Ви е необходим превод със заверка на трудовата Ви книжка.
 • Желаете да осиновите дете от България? И в този случай се нуждаете от заверен превод на Вашите документи.
 • Ако сте студент и визата Ви трябва да се продължи – ние превеждаме и заверяваме Вашето удостоверение за иматрикулация.

Тези и много други заверени преводи се изискват от службите. Ние извършваме преводи със заверка и на апостил, удостоверения за местожителство, шофьорски книжки, международни удостоверения за граждански брак, удостоверения за смърт, удостоверения за кремация.

От нас ще получите за кратко време професионално преведени и заверени документи.

Всякакви устни преводи:

 • в съдилища
 • при разговори с манданти
 • конференции
 • конгреси, заседания
 • при изслушвания
 • преговори
 • телефонни преводи
 • при панаирни палати
 • изложби
 • служебни разговори
 • при нотариални услуги
 • семинари
 • тренировки

и др.

Специалности:

 • право
 • икономика
 • политика
 • медицина
 • туризъм
 • опазване на околната среда
 • хуманитарни науки
  педагогика и образование
  (свидетелства, дипломи и т.н.)
 • панаири и изложения, ивент;
 • удостоверения
  (нотариални/ ведомствени и др.)
 • частни

други специалности при запитване

Ние сме на Ваше разположение