Упътвания

 1. Приемане поръчка:
  • по пощата
  • по факс
  • чрез електронна поща
  • лично
 2. Доставка:
  • Доставката зависи от обема на поръчката.
  • Кратки преводи и удостоверения се изготвят обикновенно за един ден без допълнителни такси.
 3. Изпращане/доставка:
  • по пощата с разпечатка или като файл на CD
  • по факс
  • като файл по електронна поща
  • лично връчване